KAM beleidsverklaring

RR Civiel BV

KAM beleidsverklaring


Goede arbeidsomstandigheden en milieuzorg zijn een must voor ons bedrijf.  Wij zullen er dan ook alles aandoen om menselijk leed te voorkomen zowel in fysieke als psychische zin. Tevens voorkomen wij materiële en milieuschade. Dit geldt voor alle medewerkers, uitzendkrachten, inleenkrachten en onderaannemers die werken voor RR Civiel B.V.. 

 

RR Civiel zal hoofdzakelijk projecten aannemen met beperkte risico’s, hierbij rekening houdend met onderstaande aandachtspunten:

 

• Vaste opdrachtgevers met name gemeenten; • Het aannemen van “kleine” opdrachten tot maximaal € 400.000,00; • Het werken met vaste onderaannemers;  • Het werken met vaste leveranciers; • Het werken binnen een straal van 100 KM. 

 

Als bedrijf zullen we voortdurend streven naar continu verbeteringen m.b.t. KAM aspecten. Hiervoor zullen we de benodigde middelen en mensen beschikbaar stellen. Tevens zullen wij voldoen aan wet- en regelgeving en aan onze eigen eisen, zoals vermeld in het organisatiehandboek en aan de eisen van de klant. Door het uitvoeren van interne audits zullen wij jaarlijks beoordelen of we voldoen aan alle eisen zoals hierboven omschreven. Jaarlijks zullen we veiligheids- en kwaliteitsdoelstellingen benoemen, deze staan vermeld in de directiebeoordeling en worden, indien nodig, middels een toolboxmeeting met het personeel gecommuniceerd. 

 

Bij RR civiel hanteren wij normen en waarden, waarbij onderstaande zaken niet worden getolereerd: • Pesten, ongepast taalgebruik of het op discriminerende wijze kwetsen van andere; • agressie verbaal of non-verbaal; • seksuele intimidatie; • diefstal, heling en wapenbezit; • alcohol en drugsgebruik op tijden dat dit invloed kan hebben op het werk • kwetsende mails / berichten (SMS, watsApp, Facebook enz.) versturen; • het bezoeken van extreme internet sites, zoals porno, geweld en fundamentalistische informatie met betrekking tot geloof en / of overtuigingen.

 

Met dit personeelshandboek wil de directie van RR Civiel B.V. duidelijk maken op welke wijze binnen ons bedrijf wordt gewerkt en vooral ook samengewerkt. Het is voor iedere medewerker van belang het gehele personeelshandboek goed door te lezen.

 

RR Civiel B.V. gaat ervan uit dat iedereen binnen ons bedrijf zich inzet voor goede arbeidsomstandigheden en het voorkomen van nadelige gevolgen voor ons materieel en milieu. Dit houdt in dat men niet afwacht tot er een maatregel genomen wordt, maar meedenkt, meedoet en waarschuwt.   

 

 

Door het geven van voorlichting aan werknemers en aan derden wordt beoogd om het veiligheids- en kwaliteitsbewustzijn van werknemers en derden te verhogen.

 

Alleen op deze wijze kan RR Civiel B.V. een goed bedrijf blijven. En daardoor blijven voortbestaan, groeien en bloeien en een blijvende werkgelegenheid bieden aan onze medewerkers.


R. Hornman, commercieel directeur

R. Stassen, technisch directeur Gezien d.d. 12-01-2017

 

Copyright © All Rights Reserved


RR Civiel BV

R.J. Hornman | R.G.J. Stassen

De Koumen 116

6433 KE Hoensbroek

Tel 045 - 71 11 653 | Fax 045 - 71 11 654

Mail info@rr-civiel.nl