KAM beleidsverklaring

KAM beleidsverklaring


KAM-beleidsverklaring

 

Goede arbeidsomstandigheden en milieuzorg zijn een must voor ons bedrijf. Wij zullen er dan ook alles aandoen om menselijk leed te voorkomen zowel in fysieke als psychische zin. Tevens voorkomen wij materiële en milieuschade. Dit geldt voor alle medewerkers, uitzendkrachten, inleenkrachten en onderaannemers die werken voor RR Civiel B.V.

 

Bedrijfsactiviteiten toepassingsgebied kwaliteitsmanagementsysteem  RR Civiel B.V. voert werkzaamheden uit, die als volgt zijn samen te vatten (scope): Het aannemen en uitvoeren van bouwwerkzaamheden in de GWW sector.

 

RR Civiel B.V. zal hoofdzakelijk projecten aannemen met beperkte risico’s, hierbij rekening houdend met onderstaande aandachtspunten: • Vaste opdrachtgevers met name gemeenten en vaste zakelijke opdrachtegevers; • Het werken met vaste onderaannemers;  • Het werken met vaste leveranciers; • Het werken binnen een straal van circa 50 kilometer. 

 

Als bedrijf zullen we voortdurend streven naar continu verbeteringen m.b.t. KAM-aspecten. Hiervoor zullen we de benodigde middelen en mensen beschikbaar stellen. Tevens zullen wij voldoen aan wet- en regelgeving, aan de eisen van de klanten en aan onze eigen eisen (zoals vermeld in het organisatiehandboek). Door het uitvoeren van interne audits zullen wij jaarlijks beoordelen of we voldoen aan alle eisen zoals hierboven omschreven.

 

Jaarlijks zullen we veiligheids- en kwaliteitsdoelstellingen benoemen, deze staan vermeld in de directiebeoordeling en worden, indien nodig, middels een toolboxmeeting met het personeel gecommuniceerd. 

 

Organisatiehandboek van RR Civiel B.V.

 

AD-03, versie 1, 06-01-2023

 

Bij RR Civiel B.V. hanteren wij normen en waarden, waarbij onderstaande zaken niet worden getolereerd: • Pesten, ongepast taalgebruik of het op discriminerende wijze kwetsen van andere; • agressie verbaal of non-verbaal; • seksuele intimidatie; • diefstal, heling en wapenbezit; • alcohol en drugsgebruik op tijden dat dit invloed kan hebben op het werk • kwetsende mails / berichten (SMS, whatsApp, Facebook enz.) versturen; • het bezoeken van extreme internet sites, zoals porno, geweld en fundamentalistische informatie met betrekking tot geloof en / of overtuigingen.

 

RR Civiel B.V. gaat ervan uit dat iedereen binnen ons bedrijf zich inzet voor goede arbeidsomstandigheden en het voorkomen van nadelige gevolgen voor ons materieel en milieu. Dit houdt in dat men niet afwacht tot er een maatregel genomen wordt, maar meedenkt, meedoet en waarschuwt.   Door het geven van voorlichting aan werknemers en aan derden wordt beoogd om het veiligheids- en kwaliteitsbewustzijn van werknemers en derden te verhogen.

 

Alleen op deze wijze kan RR Civiel B.V. een goed bedrijf blijven. En daardoor blijven voortbestaan, groeien en bloeien en een blijvende werkgelegenheid bieden aan onze medewerkers.

 

De heer R. Hornman, directeur/eigenaar ………………………………………………….

 

De heer R. Stassen, directeur/eigenaar …………………………………………………

 

Gezien d.d. 06-01-2023